Samajik InsafDownload pdf file and you can read pdf file using Adobe reader . if you don’t have adobe reader then you can download from here. Download PDF Adobe Reader


પ્રસ્તાવના

ઇમામ હુસૈન (અલ.) કી કુરબાની કા મકસદ હમારી ઇસ્લાહ હે

પ્રકરણ : ૧ - અદ્લે ઈલાહી

પ્રકરણ : ૨ - અલ્લાહની સિફતોના વિશે આપણી જાણકારી

પ્રકરણ : ૩ - આપણે અદ્લને ઉસૂલે દીનમાં કેમ ગણીએ છીએ ?

પ્રકરણ : ૪ - પ્રથમ નુકત: (સુક્ષ્મ વાત) - અદ્લનો મતલબ શું ?

પ્રકરણ : ૫ - બીજી સુક્ષ્મ વાત (નુકત:)

પ્રકરણ : ૬ - ત્રીજી સુક્ષ્મ વાત (નુકત:)

પ્રકરણ : ૭ - અદ્લે ઇલાહીના વિષયમાં ઉપસ્થિત થતા પ્રશ્નો અને તેનું નિવારણ

પ્રકરણ : ૮ - ચોથી સુક્ષ્મ વાત (નુકત:)

પ્રકરણ : ૯ - પાંચમો નુકત: (પાંચમી સૂક્ષ્મવાત)

પ્રકરણ : ૧૦ - સામાજિક જીવનમાં તફાવત

પ્રકરણ : ૧૧ - છઠ્ઠો નુકત: (છઠ્ઠી સૂક્ષ્મ વાત)

પ્રકરણ : ૧૨ - ઘ્યાન આપવા જેવી બાબત

પ્રકરણ : ૧૩ - બાળકનો ગુનોહ શું છે ?

પ્રકરણ : ૧૪ એક સુંદર ઘટનાનું વર્ણન

પ્રકરણ : ૧૫ - સામાજિક ઇન્સાફ અમારો ઘ્યેય છે

પ્રકરણ : ૧૬ - અદ્લ તમામ સંકલ્પો, ઇરાદાઓ અને યોજનાઓનો તાણો-વાણો છે

પ્રકરણ : ૧૭ - સામાજિક ઇન્સાફનો સંબંધ અલ્લાહથી છે

પ્રકરણ : ૧૮ - (૧) અદ્લો ઇન્સાફનો કાનૂન ફક્ત અંબિયા (અલયહેમુસ્સલામ)ની તાબેદારીમાં જ શક્ય છે

પ્રકરણ : ૧૯ - અદાલતની સ્થાપના કરવી અંબિયા અલયહેમુસ્સલામની જિંદગીનો મકસદ

પ્રકરણ : ૨૦ - સામાજિક ઇન્સાફના કેટલાક નમૂના

પ્રકરણ : ૨૧ - મરેલાઓની ગણતરી

પ્રકરણ : ૨૨ - લોકોને ખરીદવાની ઇમામને સલાહ (ભ્રષ્ટાચાર કરો)

પ્રકરણ : ૨૩ - ઇસ્લામમાં સમાનતા

પ્રકરણ : ૨૪ - એક રોટલીની ન્યાયપૂર્વક વહેંચણી

પ્રકરણ : ૨૫ - જ્યારે મેહમાનને પણ બહાર કાઢી મૂકવામાં આવે છે.

પ્રકરણ : ૨૬ - હઝરત અલી (અલ.)ની અદાલતનો એક બીજો પ્રસંગ

પ્રકરણ : ૨૭ - હઝરત અલી (અલ.) ઉપર અયોગ્ય ટીકા

પ્રકરણ : ૨૮ - તુમારશાહી ન કરો

પ્રકરણ : ૨૯ - ઇસ્લામી હુકૂમતમાં ચલાવનારાઓને પણ સજા થાય છે.

પ્રકરણ : ૩૦ - ઇમામ (અલ.)નું ઉમરને ખબરદાર કરવું

પ્રકરણ : ૩૧ - ઇન્સાફ બિન મુસ્લિમો સાથે અથવા દુશ્મનો સાથે

પ્રકરણ : ૩૨ - ઉતાવળીયા બની દુશ્મનનું નાહક ખૂન કરવાથી અથવા ગબી જેવા બની છેતરાવાથી બચો

પ્રકરણ : ૩૩ - ઇબાદતમાં સંતુલન (વચલો રસ્તો)

પ્રકરણ : ૩૪ - ઘરની ચાર દીવાલોમાં અદાલત

પ્રકરણ : ૩૫ - ફાયદામાં (નફામાં) અને ખર્ચ કરવામાં અદાલત

પ્રકરણ : ૩૬ - મુસલમાનની ઓળખ

પ્રકરણ : ૩૭ - નાગરિક હકની એક દાસ્તાન અથવા ફિકહનો એક કાયદો

પ્રકરણ : ૩૮ - ઇન્સાફની અવહેલનાના કારણો

પ્રકરણ : ૩૯ - તે આયત જેના નૂઝૂલથી પેગંબરે ઇસ્લામને ઘડપણ મહસૂસ થયું

પ્રકરણ : ૪૦ - સામાજિક ઇન્સાફની સફળતા ઘણાબધાંની ચોક્સાઈ અને નિરીક્ષણથી સંબંધ ધરાવે છે.