Jawaze La'ne YazidDownload pdf file and you can read pdf file using Adobe reader . if you don’t have adobe reader then you can download from here. Download PDF Adobe Reader


પ્રસ્તાવના

પ્રકરણ – ૧ : ઇબ્ને જવઝીનો આ કિતાબ લખવાનો હેતુ

પ્રકરણ – ૨ : યઝીદ લઅનતએ પાત્ર છે.

પ્રકરણ – ૩ : કુર્આન અને હદીસમાં લઅનત થઇ છે.

પ્રકરણ – ૪ : યઝીદ વલીઅહદ (ગાદી વારસ) કેવી રીતે બન્યો ?

પ્રકરણ – ૫ : મઆવિયાનું મૃત્યુ અને યઝીદનું સત્તા સંભાળવું

પ્રકરણ – ૬ : ઈમામ હુસૈન (અલ.)નો મક્કાથી સફર અને શહાદત અને ઇબ્ને ઝિયાદના દરબારની વાતો

પ્રકરણ – ૭ : ઈમામ હુસૈન (અલ.)ના સર મુબારકને શામ રવાના કરવું અને દરબારે યઝીદનિ કેટલીક ઘટનાઓ

પ્રકરણ – ૮ : ઈમામ ઝયનુલ (અલ.) અહલેબયતની સાથે યઝીદના દરબારમાં આવવું અને મદીના વાપસ જવું

પ્રકરણ – ૯ : વાકેયએ હિર્રહ

પ્રકરણ – ૧૦ : ખાનએ કાબા ઉપર પથ્થરમારો અને આગનો વરસાદ

પ્રકરણ – ૧૧ : યઝીદ ઉપર લઅનત ન કરવા વિશેની અબ્દુલ મગીષનિ દલીલનો જવાબ

પ્રકરણ – ૧૨ : શેખ યઝીદી અબ્દુલ મગીષનો આ દલીલનો જવાબ કે ફક્ત પાંચ માણસોએ જ યઝીદની બયઅતથી ઇનકાર કર્યો હતો.

પ્રકરણ – ૧૩ : જવાઝ લઅન વ કુફ્રે યઝીદ ઓલમાએ એહલે સુન્નતની દ્રષ્ટિમાં